Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Bezpieczeństwo w Ruchu Kołowym 60 PLUS …

Szanowni Państwo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, mają zaszczyt zaprosić Państwa w dniu 11 października 2019 r. o godz. 10.00 do udziału w „Projekcie Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Kołowym – Kierowca 60 PLUS – 40 Lat Minęło Doświadczenie, a Rutyna …”, organizowanym na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie .

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez uświadomienie kierującym bieżących zagrożeń wynikających z poruszania się pojazdami po drogach Naszego Województwa, przypomnienie obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji niestosowania się do nich, ponadto przedstawienie i omówienie newralgicznych skrzyżowań w Aglomeracji Śląskiej, pokaz ręcznej regulacji ruchem przez Policjantów. Uczestnicy będą mogli również sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu przez możliwość skorzystania z pojazdów wyposażonych w tzw. troleye. Omówione zostaną główne przyczyny zdarzeń drogowych, zachowanie na drodze kierujących jak i pieszych. W spotkaniu weźmie udział psycholog transportu, dzięki któremu kierowcy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności psychomotorczne.
Taka forma uczestnictwa w zajęciach, jest często jedyną okazją doskonalenia umiejętności kierowcy – niejednokrotnie po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień do kierowania. Daje możliwość dokształcenia pod czujnym okiem osób na co dzień związanych z obszarem zagadnień ruchu drogowego.

Zgłoszenie do udziału w projekcie, należy przesłać na adres e-mail marzena.szwed@ka.policja.gov.pl. deklarując chęć udziału w wydarzeniu. Proszę o podanie liczby osób biorących udział w projekcie oraz kontakt telefoniczny do przedstawiciela grupy. Szanowni Państwo, z uwagi na możliwości organizacyjne ilość ilość miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na spektakl – ROZCZAROWANIE

W najbliższą niedzielę 6 października 2019r. Centrum Kultury Śląskiej
zaprasza w niedzielę o godz.18.00 na spektakl
ROZCZAROWANIE

źródło: Centrum Kultury Śląskiej

Spektakl to rozmowa czterech aktorek o tym jak dzisiaj należałoby
zagrać czarownicę.
To opowieść o przełamywaniu stereotypów i tradycji,
pokaz walki z rodzinnymi klątwami.
Spotkanie nowoczesnych heks, które
źle nigdy nie chciały, ale czasami w życiu różnie bywa i wszystko
zależy od punktu, z którego się patrzy….

Tekst: Zuzanna Bojda
Reżyseria: Maria Baładżanow
Reżyseria światła i realizacja dźwięku: Wojciech Boruszka

Obsada:
Jessabel – Aleksandra Fielek
Ginger – Katarzyna Dudek
Floryda – Anna Bączek – Lieber
Scarlett – Anna Kończal / Anna Wysocka – Jaworska

Uwaga ! dla studentów UTW bilety w cenie promocyjnej (10 zł )

Czarne dziury

W środę 29.05.2019 r. wykład pt. „Czarne dziury” przedstawił wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie
mgr Stefan Janta.
Na początku obejrzeliśmy krótki, żartobliwy film o czarnej dziurze. Pewnemu panu udało się skserować na białej kartce czarną dziurę. Za jej pomocą wyciągnął słodycze z zamkniętej szafki, a następnie pieniądze z bankomatu.
Mimo tak obiecującego początku czarna dziura pochłonęła wkrótce szczęśliwca.
Następnie wykładowca podał kilka przykładów prędkości ucieczki (druga prędkość kosmiczna – minimalna prędkość początkowa, jaką musi mieć obiekt, aby mógł opuścić pole grawitacyjne danego ciała niebieskiego). Dla Ziemi wynosi ona 11,2 km/s, dla Księżyca 2,4 km/s a dla Słońca  ok 617 km/s.
Co to jest światło?
Potocznie nazywa się tak widzialną część promieniowania elektromagnetycznego. Obejrzeliśmy kilka laserów: czerwony, zielony i niebieski. Najmocniejszy jest laser niebieski. Przy mocy 200mW, w ciągu kilku sekund wypalił dziurę w kilku stronach gazety. Dlatego ze względu na zasięg (niebezpieczeństwo dla ruchu lotniczego) ich sprzedaż w trybie normalnym jest zakazana.
Prędkość światła w próżni to ok 299792 km/s. Pierwszy (bez powodzenia) próbował zmierzyć prędkość światła Galileusz.
Kierownik laboratorium astronomicznego w Paryżu Giovanni Cassini (1625-1712)  zatrudnił duńskiego astronoma Ole Romera (1644-1710). Wyliczyli oni na podstawie obserwacji 4 księżyców Jowisza prędkość światła na ok. 200.000 km/s.
W 1783 r. John Mitchell rozważał istnienie tak masywnych obiektów, iż nawet światło nie może z nich uciec.
W 1796 r. Pierre de Laplace propagował tę samą ideę w swojej książce.
W 1905 r. po opublikowaniu szczególnej teorii względności Albert Einstein zaczął rozważać wpływ grawitacji na światło. W 1915 r. sformułował ogólną teorię względności.
W 1931r. Chandrasekhar na przykładzie białego karła pokazał, że powyżej pewnej granicznej masy nic nie jest w stanie powstrzymać kolapsu gwiazdy.
W 1939 r. Robert Oppenheimer potwierdza kolaps grawitacyjny. Taki obiekt nazwano „zamrożoną gwiazdą”, ponieważ dla dalekiego obserwatora kolaps będzie zwalniał.
W 1969 r. John Wheeler zaproponował nazwę „czarna dziura”.
Grawitacja jest opisywana jako zakrzywienie czasoprzestrzeni. Ciała poruszają się po torach, które są liniami
o ekstremalnej długości. Linie takie nazywamy geodezyjnymi. W skrajnych przypadkach oddziaływanie grawitacji może być tak duże, że wszystkie linie geodezyjne wokół danego ciała są liniami zamkniętymi. Żadna z nich nie wychodzi poza pewien ograniczony fragment przestrzeni zwany horyzontem zdarzeń. Z czarnej dziury nie można się wydostać,
bo wszystkie drogi ucieczki prowadzą z powrotem do środka. Czarne dziury o masie gwiazdowej formują się w wyniku zapadania grawitacyjnego bardzo masywnych gwiazd pod koniec ich życia. Po uformowaniu się, czarna dziura może kontynuować powiększanie swych rozmiarów absorbując masę z otoczenia. W centrum Drogi Mlecznej istnieje czarna dziura o masie ok.    4 mln mas Słońca.
Wiele czarnych dziur o masie gwiazdowej udało się zidentyfikować w systemach podwójnych.
Gwiazda która ma masę 8 razy większą od Słońca może wyprodukować wszystkie pierwiastki.
Słońce ma w jądrze temperaturę ok. 14 mln stopni, a na powierzchni ok. 6000 stopni C (życie ok. 10 mld lat). Olbrzymie gwiazdy mają temperaturę w jądrze do 50 mld stopni ale żyją krótko bo ok. 500mln lat.
Jeżeli w jądrze masywnej gwiazdy przestały zachodzić reakcje termojądrowe to zmniejszanie ciśnienia promieniowania powoduje zapadanie się gwiazdy pod własnym ciężarem, bądź biały karzeł tak długo pobierał masę z sąsiedniej gwiazdy, aż przekroczył masę Chandrasekhara, co spowodowało eksplozję termojądrową, następuje eksplozja supernowej. W naszej galaktyce supernowa wybucha raz na 300 lat.
Eksplozje supernowych są głównym mechanizmem rozprzestrzeniania się w kosmosie wszystkich pierwiastków cięższych niż tlen, oraz jedynym źródłem pierwiastków cięższych od żelaza.
Gdyby Ziemia miała być czarną dziurą to zgodnie z równaniem, promień Schwarcschilda wynosi ok.9mm (średnica Ziemi 18mm)
r schw = 2GM/c2
gdzie G = 6,67 X 10(do minus 11) [Nm2/kg2] – stała grawitacyjna
c – prędkość światła w próżni
M – masa obiektu
Gdyby Słońce miało być czarną dziurą to jego średnica wynosiłaby ok. 1km.
10 kwietnia 2019 r. przedstawiono pierwsze w historii zdjęcie ukazujące cień czarnej dziury
w centrum galaktyki M87. Obraz uzyskano dzięki projektowi EHT (Teleskop Horyzontu Zdarzeń). To zdjęcie było tworzone przez wiele miesięcy. Czarna dziura ma rozmiar 10.000 razy mniejszy niż czerwony obszar na zdjęciu.
Edwin Hubble jako pierwszy stwierdził, że częstotliwości światła emitowane przez odległe galaktyki są przesunięte
ku niższym wartościom (światło jest bardziej czerwone) niż światła
wyemitowanego przez źródło  spoczywające. Te obserwacje dowodzą, że przestrzeń rozszerza się.
W 2011 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Saul Perlmutter, Brian Schmidt i Adam Riess. Udowodnili oni ,
że – o ile nasz opis Wszechświata jest poprawny – Wszechświat rozszerza się coraz szybciej.
Wykład był bardzo ciekawy i naprawdę bardzo mnie zainteresował (choć muszę przyznać, że skala tematu bardzo mnie przerasta).
Sądzę, że słuchacze UTW w Świętochłowicach z zainteresowaniem i przyjemnością wysłuchają kolejnego wykładu pana mgr Stefana Planty w następnym semestrze.
Opracował: Henryk Duda

Kolonie dla seniorów

Szanowni Państwo,
u progu wakacji życzę Państwu – w imieniu seniorów – wolontariuszy Parkowej Akademii Wolontariatu – dobrego odpoczynku, wielu ciekawych inspiracji i pasjonujących spotkań.
Wolontariusze PAW działają również w czasie wakacji, a to oznacza, że w Parku Śląskim w zajęciach dla seniorów można brać udział przez całe wakacje. Zapraszamy więc Waszych słuchaczy, uczestników, członków na „kolonie dla seniorów” do Parku Śląskiego – bezpłatnie, bez zapisów… Wystarczy przyjść i wziąć udział. Tak po prostu:)
Program na czerwiec podpinam. Znaleźć go można również na profilu fb Fundacji Park Śląski
Kolonie dla seniorów – czerwic 2019 – pobierz
Akademia Aktywnego Seniora – pobierz

Prawda i fikcja powieściowa

W środę 08.05.2019 r. wykład pt. „Prawda i fikcja powieściowa” wygłosił mgr Marian Piegza.
Prelegent postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat literatury z słuchaczami UTW w Świętochłowicach.
Literatura jest odbiciem rzeczywistości (nieraz dalekim). To jak odbicie w lustrze, które czasem może być krzywe
i wtedy otrzymujemy obraz karykaturalny.
Pojmowanie rzeczywistości to bardzo indywidualna kwestia. To coś co jest odmienne dla każdego z nas. Autor tworząc powieść (opowiadanie) daje cząstkę siebie w swoich bohaterach.
Prawda i fikcja mieszają się ze sobą i nie należy uważać, że wszystko co zostało napisane jest prawdziwe. Proust uważał, że fikcja jest bardziej rzeczywista od rzeczywistości. Tak jest  z każdą dobrą książką. Nagle dostrzegamy związki, znaczenia, których nie przeczuwaliśmy.
Pan Marian napisał powieść pt. „Odnaleziony portret”. Jej akcja rozgrywa się w XX wieku,  w ciągu  około 80 lat.
Jak pisze autor w posłowiu „W powieści obserwujemy obok fikcyjnych bohaterów także ludzi, którzy naprawdę w tym czasie żyli i wpisali się w dzieje swej miejscowości i całego regionu… Pragnę jednak zaznaczyć, że zbieżność losów bohaterów tej powieści z życiem, postaciami rzeczywistymi – jest całkowicie przypadkowa.”
Autor zapowiedział wydanie drugiej powieści, która będzie kontynuacją „Odnalezionego portretu”
Na pewno dużym ułatwieniem dla autora w pisaniu tej powieści, była jego kilkudziesięcioletnia praca związana
z opracowaniami  dotyczącymi historii Górnego Śląska, a szczególnie Świętochłowic.
Na zakończenie spotkania słuchacze UTW mogli nabyć najnowszą książkę pana Mariana Piegzy pt. „Odnaleziony portret”, która wzbudziła spore zainteresowanie.
Opracował: Henryk Duda

Zespół Aspergera – geniusz czy dziwak?

W środę 24.04.2019 r. wykład pt.„Zespół Aspergera – geniusz czy dziwak?” przedstawiła pani dr n. med Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, neurolog dziecięcy, pediatra.

Od nich się zaczęło.

Artykuł Leo Kannera (amerykański twórca psychiatrii dziecięcej) z 1943 roku  wraz z niezależnie napisaną publikacją Hansa Aspergera (austriacki lekarz pediatra, psychiatra) z 1944 r. zapoczątkowały badania nad autyzmem dziecięcym (wyrażał się o swoich pacjentach „mali profesorowie”).

Po raz pierwszy terminu Asperger’s Syndrome  użyła w 1981 r. Lorna Wing.Obecnie w Polsce używa się terminu Zespół Aspergera, na świecie nie.

Badania  przeprowadzone p;rzez szwedzkich naukowców (Christopher Gillberg) w Goteborgu w 1993 r.
wykazały że 3,6/1000 dzieci w wieku 7-16 lat (u chłopców cztery razy częściej) spełnia kryteria zespołu Aspergera.

Zespół Aspergera – kryteria diagnostyczne wg DSM-IV

 1. Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych (przynajmniej

2 z 4) :

1 – trudności w nawiązywaniu kontaktów niewerbalnych

2 – brak zdolności nawiązywania kontaktu z rówieśnikami

3 – brak potrzeby wspólnej zabawy z innymi posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć

4 – brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności (empatii).

 1. Ograniczone, stereotypowe wzorce zachowań zainteresowań i aktywności (przynajmniej 1 z 4):

1 – całkowite zaabsorbowanie jednym (kilkoma) wzorami zainteresowań, które są anormalne pod względem intensywności i stopnia skupienia

2- sztywne powtarzanie  niefunkcjonalnych działań rutynowych lub rytuałów

3- stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe (np. trzepotanie lub wykręcanie rąk)

4- trwałe zainteresowanie elementami przedmiotów (np. kołami pojazdów, klamkami drzwi).

 1. Zaburzenie powoduje istotne upośledzenie funkcjonowania w życiu społecznym lub zawodowym.
 2. Brak opóźnienia w rozwoju mowy, funkcji poznawczych, umiejętności praktycznych oraz zainteresowania otoczeniem
 3. wykluczone rozpoznanie innego zaburzenia rozwojowego lub schizofrenii.

Zespół Aspergera –  wg klasyfikacji ICD 10 (obowiązuje w Polsce od 1996 r.), kryteria są następujące:

A brak opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych

1 – wymawianie pojedynczych słów przed ukończeniem 2 roku życia,

komunikacja zdaniami przed ukończeniem 3 roku życia

2- istnienie umiejętności praktycznych oraz zainteresowania otoczeniem odpowiadające normom rozwojowym
w 3 pierwszych latach życia

3 – szczególne umiejętności (nadmierna fascynacja)

 1. Przynajmniej 2 z poniższych trudności:

1- zaburzony kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała, gestykulacja

2 – trudności we właściwych relacjach z rówieśnikami

3 – brak empatii, nieadekwatne reakcje na sytuacje społeczne

4 – brak potrzeby zabawy z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć.

 1. Chociaż 1 z poniższych zachowań

1- stereotypowe i ścisłe zainteresowania, powtarzanie rytuałów i niepraktycznych czynności

2- powtarzające się ruchy (trzepotanie rękami lub palcami, ruchy całego ciała)

3 – zafascynowanie częściami przedmiotów lub elementami materiałów(kolor, faktura,dźwięk).

 1. Wykluczenie innych zaburzeń rozwojowych.

Najczęściej wymienia się zespół 6 głównych kryteriów diagnostycznych Gillbergów z 1989 r.obejmujących aspekty, które nie zostały wymienione w klasyfikacjach w.w.

1- zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub brak chęci pracy w grupie

2 – zaburzenia mowy i języka(perfekcyjny język ekspresyjny, sztywna i pedantyczna mowa, brak rozumienia znaczeń przenośnych i ukrytych

3 – zawężone, specjalistyczne zainteresowania

4 – zachowania powtarzalne, rutynowe, niezmienne

5 – trudności w komunikacji niewerbalnej (ograniczone gesty, skąpa ekspresja twarzy, dystans fizyczny,
kłopoty z kontaktem wzrokowym

6 – niezdarność ruchowa (nie zawsze).

Kryteria te pomagają odróżnić ZA od zaburzeń osobowości czy emocji. Może się zdarzyć, że osoba spełniająca warunki DSM-IV czy ICD 10 nie spełni kryteriów Gillbergów, zwłaszcza pod względem zaburzeń w rozwoju języka
(co najmniej 3 z wymienionych są konieczne do potwierdzenia diagnozy ZA).

Objawy

Różne nasilenie od niepełnosprawnego poprzez dziwaka do geniusza

Najbardziej typowe objawy występują w młodym wieku,później mogą się zmieniać, zanikać często zaciemniając obraz zaburzenia.

Kryteria autyzmu i ZA są nieostre i w indywidualnych przypadkach może być bardzo trudno określić z jakim zaburzeniem mamy do czynienia.

Najbardziej typowe to np.

-„ślepota umysłu” – konwenanse nie istnieją

– kolekcjonerstwo

– nieumiejętność planowania czasu

– problem ze zrozumieniem mowy ASD

– niepełnosprawność intelektualna – 60%

– ADHD – 50%

– zaburzenia lękowe 30-50%

– chód na palcach

– zmniejszenie objętości ciała migdałowatego

– obniżenie poziomu melatoniny .

Dziecko z ZA ma duże trudności w nauczeniu się jazdy na rowerze.

Każdy chory z ZA jest dziwakiem, nie każdy dziwak ma zespół Aspergera.

Tu pani dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek pokazała bardzo wiele postaci (np Bill Gates, Albert Einstein,
Leonardo da Vinci, itd), które miały ZA. Prowadząca przedstawiła równanie A.Einsteina obrazujące osiągnięcie sukcesu.

a = x + y + z

gdzie a to miara sukcesu, x- to praca, y- to rozrywka, z – to trzymanie języka za zębami.

Obecnie w nowej klasyfikacji ICD 11 zespół Aspergera ma zniknąć

(w wysokofunkcyjnym autyzmie). Stwarzać to będzie wiele trudności lekarzom i pacjentom. Neurolodzy dziecięcy protestują ale są w mniejszości. Dopóki nowa klasyfikacja nie jest przetłumaczona na język polski wszystko „idzie”
po staremu.

Na koniec prowadząca zaleciła lektury dla zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Niestety zapamiętałem tylko nazwisko Camilla Lacberg (Super Charlie).

Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali bardzo komunikatywnego wykładu pani dr Katarzyny Wojaczyńskiej-Stanek
i sądzę, że chcieliby wysłuchać następnego wykładu.

Opracował: Henryk Duda

Protokół dyplomatyczny, a życie codzienne. Warsztaty

W środę 10.04.2019 r. zajęcia pt.„Protokół dyplomatyczny, a życie codzienne. Warsztaty” prowadziła pani Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Pani Halina Bieda jest również radną sejmiku województwa śląskiego.

Prowadząca zajęcia rozdała słuchaczom testy i poprosiła o dobranie się w dwuosobowe zespoły.

Po ukończeniu testu pani dyrektor podała prawidłowe odpowiedzi. Okazało się, że najlepszy wynik 36 prawidłowych odpowiedzi na 40 możliwych, udzielił zespół w składzie:

pani Krystyna Adamska

pani Urszula Hajduk. Gratulacje!

Najwięcej kłopotów słuchaczom sprawiały pytania ze skrótami szczególnie angielskimi.

Dla przypomnienia

Pytanie 21. Określenie „black tie”(czarny krawat” na zaproszeniu oznacza konieczność ubrania smokingu dla mężczyzny, sukienki dla kobiety.

Pytanie 33. Jak należy się ubrać na przyjęcie określone „white tie” (biały krawat)- mężczyzna we fraku, kobieta w długiej sukni.

Pytanie 39. Określenie „overdressed” („nadubrany”) opisuje np. założenie fraka na piknik.

Pytanie 40. Skrót na wizytówce „p.f. ” oznacza pour feliciter (by złożyć życzenia- gratulacje)

p.c. – pour condoleances (by złożyć kondolencje)

p.p. – pour presentation (by przedstawić się).

Pytanie 22. „s.t.” na zaproszeniu oznacza, sine tempore- wymagana jest bezwzględna punktualność

c.t. cum tempore- oznacza, że można się spóźnić (ale maksymalnie o kwadrans).

Pytanie 11. Napis na zaproszeniu R.S.V.P. oznacza (respondes s’il vous plait) prośbę o potwierdzenie przybycia (wymaga obowiązkowej odpowiedzi niezależnie od tego czy zaproszenie zostanie przyjęte, czy odrzucone).

Jeżeli pojawi się dopisek „Regrets only” to oznacza bezwzględną informację w przypadku odrzucenia zaproszenia. Brak odpowiedzi organizator rozumie jako przyjęcie zaproszenia i spodziewa się, że osoba zapraszana na pewno się pojawi na wydarzeniu.

Następnie pani dyrektor Halina Bieda poinformowała słuchaczy o kilku wydarzeniach organizowanych w maju przez muzeum.

02.05.2019r. „Świętochłowice biało-czerwoną pisane” (układanie flagi państwowej godz. 12:00, a o godz. 12:30 koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia.

03.05.2019 r. godz. 13:00 Otwarcie wystawy „90 rocznica wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Świętochłowicach”

08.05.2019 r. godz.11:00 Konferencja naukowa „Kościół katolicki a Powstania Śląskie i plebiscyt”.

Słuchacze zostali zaproszeni do udziału w tych wydarzeniach.

Zajęcia bardzo podobały się słuchaczom UTW i będziemy chcieli się spotkać z panią dyrektor Haliną Biedą jeszcze nie raz.

Opracował: Henryk Duda

Jak okiełznać uciekające słowa?. Trening pamięci

W środę 03.04.2019 r. wykład pt.„Jak okiełznać uciekające słowa?. Trening pamięci” wygłosiła pani psycholog Urszula Kłosińska.

Drugi wykład z cyklu „Trening pamięci” rozpoczął się tradycyjnie rozdaniem słuchaczom kartek papieru i długopisów.

Plan spotkania był następujący:

 1. Rozgrzewka
 2. Informacja o pamięci
 3. Ćwiczenia poprawiające zapamiętywanie nazw.
 4. Przerwa 10 minut.

Pani psycholog zadała obecnym 5 pytań biograficznych. Okazało się, że przeważająca grupa słuchaczy odpowiedziała poprawnie na wszystkie pytania.

Następne 5 pytań dotyczyło wiedzy. Tutaj z poprawnością odpowiedzi było dużo gorzej.

Jakie są rodzaje pamięci długotrwałej:

 1. a) epizodyczna (biograficzna- starsi lepiej pamiętają młodość)
 2. b) semantyczna (wiedzy – nie wiem od kogo i kiedy, ale się dowiedziałem)
 3. c) proceduralna (umiejętności – jak to się robi).

Anatomia pamięci długotrwałej.

Pracuje cała głowa, a w szczególności:

 1. a) hipokamp – pamięć deklaratywna (epizodyczna i semantyczna), wspomnienia
 2. b) ciała migdałowate – pamięć emocjonalna
 3. c) móżdżek – pamięć proceduralna
 4. d) kory mózgu – integrują wszystkie rodzaje pamięci
 5. e) wzgórze, jądra podstawowe
 6. f) ciało modzelowate – łączy półkule.

Pozytywem jest to, że głowa ma zdolność do regeneracji przez całe życie.

Prawa półkula odpowiada za emocje (intuicja).

Lewa półkula odpowiada za myślenie logiczne i racjonalne (centrum interpretacji mowy i liczb) .

Z wiekiem osłabia się pamięć nazw własnych. Jednocześnie następuje redukcja asymetrii półkulowej ( silniejsza pomaga słabszej).

Jak ćwiczyć aby słowa nie uciekały?

Pani psycholog zaleciła:

– grę w Scrabble (układanie na planszy powiązanych ze sobą słów przy użyciu płytek z literami o różnej wartości)

– grę Boogle – gra słowna polegająca na znalezieniu jak największej liczby słów na podstawie wylosowanego układu liter.

– rozwiązywanie krzyżówek.

Trzeba poznawać nowe słowa i je zapamiętywać.

Można samemu codziennie ćwiczyć układając  w czasie 1min. jak najwięcej słów  np. na literę m.

Takie ćwiczenie wykonali słuchacze. Bardzo dobry wynik to wypisanie powyżej dwunastu wyrazów. Niektórzy słuchacze osiągnęli 18-19 (rewelacja. Wynik poniżej 7 oznacza konieczność do natychmiastowego zabrania się
do ćwiczeń.

Następnie w czasie 1 min. zapisywali słowa związane z gospodarką kuchenną. W tym przypadku zdecydowana większość słuchaczy osiągnęła lepsze wyniki.

Jak nauczyć się kilku słówek naraz?

Najlepiej zapamiętuje się małe porcje informacji. Łatwiej jest zapamiętać nr telefonu przy trzech grupach złożonych
z 3 cyfr aniżeli numer dziewięciocyfrowy.

Robiąc zakupy w sklepie dobrze jest przygotować w domu podział na kategorie (pieczywo, warzywa, owoce, wędliny itp)  i tak zapisać.

Mając zestaw słów do zapamiętania: łódka, książka, kapelusz, jabłko, kosz  –

można sobie wyobrazić panią w samym kapeluszu, czytającą książkę erotyczną i sięgającą ręką do kosza z jabłkami.

Jeżeli mamy wykonać kilka czynności to również możemy je powiązać w wyobraźni np. trzeba nakarmić psa, kupić kapcie, podlać kwiaty. Wtedy możemy wyobrazić sobie psa w kapciach, który niszczy kwiaty na suchej działce. Gorzej, jeżeli po kilku godzinach będziemy próbowali odgadnąć „po jaką cholerę ten pies miał kapcie?”

Stwierdzono, że im bardziej nieprzyzwoite tworzymy obrazy, tym lepiej je zapamiętujemy.

Również godna polecenia jest gra DiXit (4-6 graczy). Do dyspozycji każdego gracza jest 6 kart, żetony (4-6),1 króliczek dla każdego gracza i plansza do przesuwania króliczków.

Jest to gra na skojarzenia.

Słuchacze z przyjemnością wysłuchali drugiego wykładu pani psycholog Urszuli Kłosińskiej, ciesząc się z góry na trzeci wykład, który będzie 15.05.2019 r.

Opracował: Henryk Duda

Walne Zgromadzenie Członków – 10.04.2019

Świętochłowice, dnia  26.03.2019.

 

Wszyscy Członkowie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Świętochłowicach

          Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2  statutu Stowarzyszenia „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach”   Zarząd zwołuje  w dniu 10 kwietnia 2019r ( środa )

 o godz. 16,30 w sali 105, Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Świętochłowicach –  Walne Zgromadzenie Członków
z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Zebrania.

2/ Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.

4/ Przyjęcie porządku obrad.

5/ Przyjęcie  Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UTW w Świętochłowicach

6/  Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok  2018.

7/  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

8/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium  Zarządowi
zzzz czynności za rok 2018.

10/  Wybory Członka Zarządu Stowarzyszenia.

 1. podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu p. Ewy Rodek – Kłyś
 2. podjęcie uchwały o wyborze członka Zarząduj

11/  Zakończenie obrad.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków  w razie braku kworum

w wyznaczonym terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz.16,40.

W imieniu Zarządu:

Sekretarz:    Grażyna Mazurek                        Prezes : Krystyna  Rawska