Ważne rady

Powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Powodów jest co najmniej kilka: Wirus jest bardzo groźny dla osób starszych a śmiertelność gwałtownie rośnie po 60 roku życia a u osób po 80 roku życia wynosi 35% Młode osoby mogą być nieświadomymi nosicielami choroby, nawet przechodzić ją bezobjawowo i stanowią duże zagrożenie dla starszych osób. Zwłaszcza w dużych miastach, […]

Leki, leczydełka i suplementy

W środę 04.03.2020 r. wykład pt. „Leki, leczydełka i suplementy”wygłosiła dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek (neurolog, pediatra). Powszechnie używa się słowa leki. Termin ustawowy  to produkty lecznicze. Jest to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, nadająca siędo wprowadzenia do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia celu terapeutycznego. Wprowadzenie leku do obrotu podlega ścisłym […]

Procesy chorobowe mózgu i ich wpływ na życie

W środę 26.02.2020 r. wykład pt. „Procesy chorobowe mózgu i ich wpływ na życie” wygłosił dr n. hum. Michal Bitniok, neurologopeda, specjalista wad wymowy i głosu. Mózg uznawany jest za najważniejszy z ludzkich organów. Jest to największa część mózgowia, którą stanowią dwie półkule mózgowe oddzielone od siebie szczeliną podłużną(połączenia między półkulami zapewniają włókna nerwowe). Obie […]

Wizyta w Muzeum Powstań Śląskich

W środę 12.02.2020 r. słuchacze UTW w Świętochłowicach odwiedzili Muzeum Powstań Śląskich.Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza oglądała film o życiu na Górnym Śląsku w latach 1918-1922, a druga grupa zwiedzała muzeum z przewodnikiem.Wspaniałym narratorem filmu był Franciszek Pieczka. W skondensowany sposób opowiedział on historię o życiu w tym okresie z perspektywy młodego chłopaka.Film […]

Pomiędzy komunikacją perswazji, a manipulacją. Jak reżyserować spektakl polityczny?

W środę 05.02.2020 r. wykład pt. „Pomiędzy komunikacją perswazji, a manipulacją.Jak reżyserować spektakl polityczny?” przedstawił dr Marcin Gacek, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W USA narodził się marketing polityczny. Od kampanii prezydenckiej zależy bardzo wiele, a błędy drugiej stronysą wykorzystywane natychmiast. Hilary Clinton wydawało się, że jest dużo lepiej przygotowana do rządzenia krajem,niż Barack […]